Családi pótlék, Gyes ügyintézés

Tudástár

A családi pótlék munkaviszonyhoz, annak révén létrejött biztosítási jogviszonyhoz kötött. Az unios elvek szerint a családi támogatást az országok közösen fizetik ha a szülőknek két külön országban van munkaviszonya, illetve csak az az ország fizeti ahol a munkaviszony fennáll.

Az önálló osztrák , most már havonta fizetett családi pótlék feltétele, hogy a gyermekek is Ausztriában tartózkodjanak, otthon legyen megszüntetve az ellátás.

A különbözeti eljárásban a magyar családi pótlék összege kerül kiegészítésre jogosultság esetén. Ezt utólag évente, mindig új kérelem benyújtását követően folyósítják.

A kérelmezővel egy háztartásban, közös címen élő és eltartott gyermekek jogosultak az ellátásra, független attól, hogy saját, nevelt, örökbefogadott… gyermekről van szó. Elvált szülők esetén, ha a gyermeket nem az Ausztriában dolgozó szülőnél helyezték el, n e m jár automatikusan az ellátás, csak bizonyos feltételek teljesülése estén. Ezek egyedi megbeszélést, egyeztetést igényelnek.

Az ellátás igénylését Ausztriában kell kezdeményezni a megfelelő kérelem és uniós mellékletek (e401, e411, e403) és dokumentumok benyújtásával. Az ügyintézés gondját átadhatja nekünk. Igénye esetén csak a megküldött adatlapot szükséges magyar nyelven kitölteni a személyes adataival és a szükséges iratokat elküldenie.

Gyes-re az jogosult aki családi pótlék jogosultságot szerzett. Megválaszthatja az Ön számára kedvező otthoni gyermekápolás időtartamát és összegét. Alacsony jövedelem esetén kiegészitő pótlékra lehet jogosult. Fontos tudnia, hogy a gyermekgondozási díj időtartama alatt is bejelentett osztrák lakcímmel kell rendelkeznie és életvitelszerűen kell Ausztriában tartózkodnia.