Adóbevallás- adóvisszaigénylés

Tudástár

Ausztriában – mint az Unió többi tagországában- csak az itt megszerzett jövedelmekről kell számot adni. Az országok között a kettős adóztatás elkerülését szolgáló megállapodások vannak érvényben. Adóbevallást kell beadni a tárgyévet követően, ha egynél több munkáltatónál dolgozott. Az elektronikus bevallás határideje június 30. 2003-óta a bevallásokat alapvetően elektronikusan várják. Ez az Ön számára is csak előnyt jelent. Nem csak kontrollálni tudja, hogy a munkáltatói minden jelentési kötelezettségüknek eleget tettek, hanem a bevallás elkészítése, leadása és a Finanzamttal való kontaktus fenntartása is közvetlenül az Ön egyéni felületén történik. A finanzoline regsiztráció személyesen, bármely Finanzamt ügyfélszolgálatán történhet, vagy elektronikusan, ekkor a kódok postán érkeznek, az átvételük kizárólag személyesen lehetséges. Természetesen ha elfogadja partnerségünket, az oldalt nem Önnek kell kezelnie.

Adóelszámolás-visszaigénylés
Ez azt jelenti, hogy az évközben a bérszámfejtés során a havi jövedelméből levont adóelőlegek terhére, a jogszabályban biztosított kedvezmények alapján – amennyiben Ön megfelel a jogosultság kritériumainak – visszakaphat pénzt. Tehát az az alapvető kritérium, hogy vontak Öntől adóelőleget, ha erre nem került sor az alacsony jövedelem miatt, akkor nincs mit visszaigényelni.

Negativ adó –támogatás
Az osztrák adórendszer az alacsony jövedelmek esetén adójóváírást tesz lehetővé ez hozzávetőleg 400EU/év. Abban az esetben, ha a jövedelem nem éri el az adózási határt, tehát adóelőleg nem kerül levonásra, így nincs miből visszaadni, akkor ún. negatív adó (támogatás) kifizetésre kerül az adóelszámolás keretében.

Adó-adóelőleg
Az adófizetés 11.000 EU éves jövedelemtől kezdődik, de adóalapcsökkentő alkalmazottaknál a megfizetett társadalombiztosítás éves összege!

Az adóelőleget év közben a bérszámfejtő szoftverek úgy számolják ki, hogy biztosan ne legyen adóhátraléka év végén a dolgozónak. Természetesen ha több munkahelye volt, akkor ez nem mindig teljesíthető. Ezért is kötelező egynél több munkahely esetén adóbevallást beadni.

Ha valaki törtévet dolgozott, a bérszoftver a havi jövedelem évesítése miatt többet az éves munkaviszonynak megfelelő adóelőleget vonja le. Ez esetben minden további adókedvezmény érvényesítése nélkül is visszajár a többlet levonás. A visszaigénylést szintén az adóelszámolás keretében lehet megtenni.

Az adókedvezmények széles köre áll rendelkezésre. Alapvetően az öngondoskodással (biztosítások) egészségügyi ellátás biztosító által nem fizetett tételeivel, gyermekgondozással és még sok más egyéb jogcímmel kapcsolatosak.

Az adókedvezmények másik nagy csoportja a munkahely megtartásával összefüggő kiadások költségként való elismerését jelenti. A munkavégzés céljából a családtól távolélők hazautazását (Heimfahrt) és kettős háztartásvezetését (Doppelte Haushaltsführung) segítik.

A jogszabály e két költségnemben keret jellegű és a korábbi években nagyvonalúan kezelték, mellyel sokan éltek vissza. Ezért 2014 januártól egy új, nagyon szigorú ellenőrzési rendszert vezettek be, melynek keretében rengeteg információt kérnek be, tekintettel arra, hogy a jogszabály nem rögzíti a bizonylati kötöttséget. Ügyfeleim révén több száz ellenőrzésben vettem részt, melyek sikerrel zárultak. A megszerzett tapasztalatokat természetesen a bevallások és a vizsgálati dokumentációk elkészítésénél sikeresen hasznosítom.